Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
             
  Cyklotrasy Detva          
  * Pridajte trasu, gpx súradnice, popis, alebo fotografie, podeľte sa o zážitky a pošlite nám e-mail: Fotografie, ** Kopcovitosť a náročnosť je odhadovaná pre amatérskych cykloturistov.
   
  Dĺžka je celková, tam aj späť (Údaje v km sú zaokrúhlené) Dĺžka Kopcovitosť Náročnosť Mapa Fotky
  Kostolná - Očová - Zvolen
54 km ** *** popis, mapa Fotografie
  Kostolná - Očová
17 km ** ** popis, mapa  
  Očová - Breziny - Chytrá dolina (okruh)
38 km *** *** popis, mapa  
  Kriváň - Podkriváň (okruh)
20 km ** ** popis, mapa
  Podkriváň - Korytárky (okruh)
24 km *** *** popis, mapa  
  Píla - Mýtna / Vodná nádrž Mýtna
52 km *** *** popis, mapa  
  Budiná - Divín - Ružiná (vodná nádrž)
56 km *** **** popis, mapa  
  Ábelová - Halíč
64 km **** **** popis, mapa  
  Klokoč - Stará huta - Bukovinka (okruh)
37 km *** *** popis, mapa  
  Stožok - Klokoč
20 km ** ** popis, mapa  
  Klokoč - Sása - Pliešovce
67 km ***** **** popis, mapa  
  Skliarovo - Hriňová (vodná nádrž)
36 km *** *** popis, mapa Fotografie
  Detvianska Huta / Vrchdobroč (okruh)
38 km **** *** popis, mapa  
  Hriňová - Lom n. Rimavicou - Látky (okruh) .
70 km ***** ***** popis, mapa  
  Kalamárka .
16 km *** ** popis, mapa  
  Malčekova Skala.
18 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Stožok - Pstruša (Masarykov dvor / rozhľadňa) .
22 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Stožok - Vígľaš (zámok) .
26 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Stožok - Klokoč - Vígľaš. Huta / Kalinka .
32 km *** *** popis, mapa  
  Stožok - Klokoč - Kocaň (okruh) .
22 km ** ** popis, mapa  
  Kostolná - Očová - Zvol. Slatina - Vígľaš (zámok) .
40 km ** *** popis, mapa Fotografie
  Očová - Zv.Slatina - Vígľaš/zámok - Hradná (okruh) .
36 km ** *** popis, mapa Fotografie
  Hriňová - Látky - Vrchdobroč - Korytárky (okruh) .
48 km ***** **** popis, mapa Fotografie
  Bystré / Vrátka - Hriňová - Korytárky (okruh) .
27 km *** *** popis, mapa Fotografie
  Bystré / Vrátka - Hriňová - Košútka .
32 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Kalamárka - Trnavy - Dúbravy (okruh) .
27 km **** *** popis, mapa  
  Kalamárka - Trnavy - Hrabavá Lúčka - Očová (okruh) .
44 km **** **** popis, mapa  
  Kalamárka - Trnavy - Bujačie - Očová (okruh) .
33 km **** *** popis, mapa  
  Dúbravy - Očová - Hrochoť .
48 km *** *** popis, mapa  
  Očová - Hrochoťský mlyn - Kyslinky - Poľana (hotel) .
76 km ***** ***** popis, mapa  
  Bystré / Vrátka - Hriňová - Poľana (hotel) .
50 km ***** **** popis, mapa Fotografie
  Bukovinka - Budiná (pamätník 2. sv. vojny) .
32 km *** ** popis, mapa  
  Bukovinka - Budiná (pamätník) - Kriváň (okruh) .
31 km *** ** popis, mapa  
  Bukovinka - Budinska skala (Jánošíkova skrýša) .
23 km *** ** popis, mapa  
  Bukovinka - Ábelová .
34 km *** ** popis, mapa  
  Ábelová - Polichno - Tuhár - Budiná (okruh) .
48 km **** **** popis, mapa  
  Ábelová - Lentvora - Ľuboreč (vod. nádrž) .
72 km **** ***** popis, mapa  
  Ábelová - Halič - v.n. Ružiná - Kriváň (okruh) .
73 km ***** ***** popis, mapa  
  Budiná - Divín - Ružiná (v.n.) - Podkriváň (okruh) .
51 km ***** **** popis, mapa  
  Budiná - Halič - Tomášovce - Ružiná v.n. (okruh) .
72 km ***** ***** popis, mapa  
  Ábelová - Polichno - Halič - Lučenec .
78 km **** ***** popis, mapa  
  Skliarovo - Bystré/Vrátka - Hriňová (v.n.) - Biele Vody .
54 km **** **** popis, mapa Fotografie
  Hriňová v.n. - Biele Vody - Lom nad Rimavicou (okruh) .
63 km ***** **** popis, mapa Fotografie
             

Pozrite aj >> oficiálne značené cyklotrasy Znacene trasy