Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
             
  Cyklotrasy Donovaly          
  * Pridajte trasu, gpx, popis, fotky, alebo zážitky a pošlite nám e-mail: Fotografie, ** Kopcovitosť a náročnosť je odhadovaná pre amatérskych cykloturistov.
   
  Dĺžka je celková, tam aj späť (Údaje v km sú zaokrúhlené) Dĺžka Kopcovitosť Náročnosť Mapa Fotky
  Vrchlúka - Bully - Pri Javore - Kalište
12 km ** ** popis, mapa  
  Polianka - s.Hadlanka - Hiadeľské sedlo
18 km ** ** popis, mapa  
  Korytnička - Liptovská Osada.
24 km *** ** popis, mapa  
  Sliačany - Jergaly - Motyčky.
12 km ** ** popis, mapa  
  Polianka - Pri Javore - Krčahy / Kováčka (okruh).
16 km *** ** popis, mapa  
  Vrchlúka - Pri Javore - (okolo Hrubého vrchu).
9 km ** * popis, mapa  
  Mišúty - Korytnička - Korytnica / kúpele.
17 km ** ** popis, mapa  
  Žarnovka - Javorina - Magura (okolo Magury).
13 km ** ** popis, mapa  
  Mišúty - Korytnica - Liptovská Lúžna.
40 km **** *** popis, mapa  
  S.Hadlanka - Hiadeľské sedlo - Korytnica (okruh).
21 km *** *** popis, mapa  
  Korytnička / Korytnica rázc. - Korytnica (okruh).
25 km **** *** popis, mapa  
  Kalište - Baláže - Priechod - Slovenská Ľupča.
46 km **** **** popis, mapa  
  Korytnica - Lipt. Lúžna - Liptovská Osada (okruh).
36 km **** *** popis, mapa  
  Kalište - Baláže - Priechod - Slov. Ľupča (okruh).
44 km **** **** popis, mapa  
  Krčahy/Kováčka- Jelenská Skala- Žiare- Šachtičky.
26 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Krčahy/Kováčka - Bunker Mor Ho - Staré Hory.
40 km **** *** popis, mapa  
  Krčahy/Kováčka - Jelenská Skala - Špania Dolina.
32 km *** *** popis, mapa Fotografie
  Krčahy / Kováčka - Bunker Mor Ho! (okruh).
41 km **** *** popis, mapa  
  Krčahy/Kováčka-Šachtičky- Špania Dolina (okruh).
31 km **** *** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Baláže - Priechod - Selce - Banská Bystrica.
52 km **** **** popis, mapa  
  Krčahy / Kováčka - Šachtičky - Banská Bystrica.
49 km ***** **** popis, mapa Fotografie
  Šachtičky- Banská Bystrica- Selce- Baláže (okruh).
51 km ***** **** popis, mapa Fotografie
  Krčahy - Horný Jelenec- Valentová (Vlčie diery).
32 km *** *** popis, mapa  
  Krčahy-Valentová-Vyšná Revúca-Motyčky (okruh).
46 km ***** ***** popis, mapa  
  Valentová - Liptovské Revúce - Lipt.Osada (okruh).
54 km ***** ***** popis, mapa  
  Vrchlúka - Bully - Pri Javore - Kalište - Podkonice.
28 km **** *** popis, mapa  
  Bunker Mor Ho - Staré Hory - Turecká / Salašky.
52 km ***** ***** popis, mapa  
  Vrchlúka - Bully - Pri Javore - Kalište - Moštenica.
28 km **** *** popis, mapa  
  Polianka - Hiadeľské sedlo - Moštenica (okruh).
35 km ***** **** popis, mapa  
  Baláže - Moštenica - Hiadeľ.s. - Korytnica (okruh).
45 km ***** ***** popis, mapa  
  Hiadeľ.sedlo - Ľubietová - Strelníky - Povrazník.
66 km ***** ***** popis, mapa  
  Hiadeľské sedlo - Pohronský Bukovec - Brusno.
80 km ***** ***** popis, mapa  
  Hiadeľ.s. - Brusno - Trosky - Medzibrod (okruh).
82 km ***** ***** popis, mapa  
  Valentová- Lipt.Osada- Korytnica- Hiadeľ.s.(okruh).
64 km ***** ***** popis, mapa  
  Mišúty - Korytnica - Liptovská Lúžna - Magurka.
63 km ***** ***** popis, mapa  
  Selce - Šachtičky- Špania Dolina (okruh).
46 km ***** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Krčahy - Valentová (Vlč.diery) - Kráľova studňa.
59 km ***** ***** popis, mapa  
  Korytnička - Liptovská Osada - Ružomberok.
58 km *** **** popis, mapa  
             

Pozrite aj >> oficiálne značené cyklotrasy Znacene trasy