Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
             
  Cyklotrasy Humenné          
  * Pridajte trasu, gpx, popis, fotky, alebo zážitky a pošlite nám e-mail: Fotografie, ** Kopcovitosť a náročnosť je odhadovaná pre amatérskych cykloturistov.
   
  Dĺžka je celková, tam aj späť (Údaje v km sú zaokrúhlené) Dĺžka Kopcovitosť Náročnosť Mapa Fotky
  Hubková - Brestovské Chaty (okruh)
17 km ** * popis, mapa Fotografie
  Kamienka - Vihorlat
42 km **** ***** popis, mapa Fotografie
  Vinianske jazero (Viniansky hrad)
38 km *** *** popis, mapa FotografieFotografie
  Sopkovce - Ohradzany - Brestov (okruh)
29 km ** * popis, mapa  
  Zbojné - Svetlice - Papín - Zubné (okruh)
66 km *** **** popis, mapa  
  Rovné - Zubné - Pichné - Snina
60 km ** **** popis, mapa  
  Ľubiša - Zbudské Dlhé - Medzilaborce .
84 km ** **** popis, mapa  
  Kamenica n. Cirochou - Snina - v.n. Starina .
67 km ** **** popis, mapa Fotografie
  Kamenica n. Cirochou - Snina .
43 km * *** popis, mapa  
  Strážske - Michalovce .
54 km * *** popis, mapa Fotografie
  Chlmec - Porúbka - Jovsa .
50 km *** **** popis, mapa Fotografie
  Porubka - Jovsa - Vyš.Remety - Morské Oko .
88 km ***** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Porúbka - Trnava pri Laborci - Michalovce .
54 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Ptičie - Kamienka .
20 km * * popis, mapa  
  Jasenov - Chlmec (okruh) .
14 km * * popis, mapa  
  Jasenov - Ptičie - Kamienka (okruh) .
23 km ** ** popis, mapa  
  Ohradzany - Turcovce - Hrubov .
45 km ** *** popis, mapa  
  Ohradzany - Košarovce .
37 km ** *** popis, mapa  
  Košarovce - Domaša / Nová Kelča .
72 km *** **** popis, mapa Fotografie
  Lieskovec - Karná .
30 km * ** popis, mapa  
  Topoľovka - Tovarné - Malá Domaša .
45 km * *** popis, mapa Fotografie
  Tovarné - Vranov nad Topľou .
48 km * *** popis, mapa  
  Porúbka - Zemplínska Šírava - Kaluža (Kamenec) .
48 km *** *** popis, mapa Fotografie
  Tovarné - Hrad Čičava (Čičva) .
32 km * *** popis, mapa Fotografie
  Topoľovka - Malá Domaša - Domaša / Monika .
55 km * *** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Poruba p.Vihorlatom (rybník) - Vyšná Rybnica (v.n.) .
70 km **** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Viniansky hrad - Vinné / jazero - Michalovce .
58 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Hubková .
14 km ** * popis, mapa Fotografie
  Brestov - Brestovské Chaty .
12 km * * popis, mapa  
  Porúbka - Pirnagov vrch .
24 km *** ** popis, mapa  
  Jasenov - Porúbka - Pirnag.vrch - Kamienka (okruh) .
33 km **** *** popis, mapa  
  Lackovce - Kamenica n.Cirochou - Kamienka .
24 km * ** popis, mapa  
  Topoľovka - Domaša Dobrá - Domaša / Kemp Tíšava .
76 km ** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Topoľovka - Malá Domaša - Domaša Dobrá .
60 km * *** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Hrad Brekov .
14 km * ** popis, mapa Fotografie
  Brekov - Strážske - Staré - Zbudza - Michalovce .
52 km * *** popis, mapa Fotografie
  Hrad Jasenov .
12 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Vin. jazero - Michalovce - Sbudza - Strážske (okruh) .
51 km *** *** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Brekov - Strážske / Krivošťany .
24 km * ** popis, mapa Fotografie
  Brekov - Strážske - Krivošťany / Laborec (okruh) .
22 km * ** popis, mapa Fotografie
  Zadný vrch - Nad Černovou - Holá hora (okruh) .
14 km ** * popis, mapa  
  Holá hora - (Petočová) - Na Kaštieli, mohyly .
20 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Holá hora - Petočová - Barančov (okruh) .
13 km ** *** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Zubné - Papín - Nižná / Vyšná Jablonka .
64 km ** **** popis, mapa  
  Zbojné - Svetlice - Čabalovce - Medzilaborce .
92 km *** ***** popis, mapa  
  Zubné - Papín - Nižná Jablonka - Osadné - Diakov .
84 km *** **** popis, mapa  
  Zubné- Papín- N.Jablonka- Osadné- V.Jablonka (okruh) .
81 km **** ***** popis, mapa  
  Chlmec - Porúbka - Jovsa / Lúčky (Šírava hrádza) .
62 km *** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Chlmec - Vininske jazero - Klokočov - Jovsa (hrádza) .
66 km *** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Chlmec- Jovsa / hrádza - Klokočov - Vin.jazero (okruh) .
62 km *** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Chlmec - Porúbka - Poruba pod Vihorlatom - Sobrance .
80 km **** ***** popis, mapa Fotografie
  Brekov - Strážske - Pusté Čemerné / rozhľadňa .
32 km * ** popis, mapa Fotografie
  Hubková - Poľovnícka chata - Zadný vrch .
12 km ** * popis, mapa Fotografie
  Holá hora - Grófkin hrob - Petočová .
12 km ** ** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Holá hora- Grófkin hrob - (Petočová) - Hubková (okruh) .
14 km ** ** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Brestov - Ohradzany - Košarovce - Domaša / Eva .
58 km *** *** popis, mapa Fotografie
  Brestov - Ohradzany - Baškovce - Hrubov .
46 km ** *** popis, mapa  
  Brestov - Ohradzany - Turcovce - Ladičkovce (okruh) .
49 km **** **** popis, mapa  
  Ohradzany - Turcovce - Ladičkovce - Udavské (okruh) .
46 km *** *** popis, mapa  
           

Pozrite aj >> oficiálne značené cyklotrasy Znacene trasy