Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
             
  Cyklotrasy Lučenec          
  * Pridajte trasu, gpx súradnice, popis, alebo fotografie, podeľte sa o zážitky a pošlite nám e-mail: Fotografie, ** Kopcovitosť a náročnosť je odhadovaná pre amatérskych cykloturistov.
   
  Dĺžka je celková, tam aj späť (Údaje v km sú zaokrúhlené) Dĺžka Kopcovitosť Náročnosť Mapa Fotky
  Halíč - Ružiná (vod. nádrž).
42 km ** *** popis, mapa  
  Halič - Tomášovce - Kalinovo.
36 km * *** popis, mapa  
  Slatinka - Kalinovo - Vidiná (okruh).
24 km * ** popis, mapa  
  Halič - Tomášovce - Kalinovo - Slatinka (okruh).
28 km ** ** popis, mapa  
  Rapovce - Mučín - Lipovany (rozhľadňa).
32 km ** *** popis, mapa  
  Mučín - Mučínska jaskyňa - Tri Duby.
26 km ** ** popis, mapa  
  Jelšovec - Veľká n.Ipľom - Mikušovce - (okruh).
28 km * ** popis, mapa  
  Slatinka - Kalinovo - Poltár.
42 km ** *** popis, mapa  
  Ružiná - Tuhár - Polichno - Halič (okruh).
47 km *** **** popis, mapa  
  Halič - Budin. Skala - Ábelová - Polichno (okruh).
55 km **** **** popis, mapa  
  Mikušovce - Čakanovce - Šiatorská Bukovinka.
51 km ** **** popis, mapa  
  Mikušovce - Trebeľovce - Fiľakovo.
34 km * *** popis, mapa  
  Boľkovce - Nitra nad Ipľom - Holiša.
26 km * ** popis, mapa  
  Boľkovce - Trebeľovce - Mikušovce (okruh).
24 km * ** popis, mapa  
  Vidiná - Podrečany - Ružiná (vod. nádrž).
32 km * ** popis, mapa  
  Vidiná - Podrečany - Halič (okruh).
26 km * ** popis, mapa  
  Mikušovce - Rapovce - Kalonda (okruh).
32 km * ** popis, mapa  
  Podrečany - Ružiná - Halič (okruh).
41 km ** *** popis, mapa  
  Vidiná - Podrečany - Ružiná - Vrchdobroč.
68 km **** **** popis, mapa  
  Podrečany - Ružiná - Vrchdobroč (okruh).
66 km **** **** popis, mapa  
  Ružiná - Vrchdobroč - Cinobaňa (okruh).
68 km ***** ***** popis, mapa  
  Podrečany - Lovinobaňa - Cinobaňa (okruh).
36 km ** *** popis, mapa  
  Veľká Ves - Kalinovo - Poltár (Šťavičiarska).
58 km ** *** popis, mapa  
  Boľkovce - Nitra nad Ipľom - Fiľakovo.
38 km * ** popis, mapa  
  Nitra n.Ipľom - Fiľakovo - Trebeľovce (okruh).
40 km ** *** popis, mapa  
             

Pozrite aj >> oficiálne značené cyklotrasy Znacene trasy