Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
             
  Cyklotrasy Šahy          
  * Pridajte trasu, gpx, popis, fotografie, alebo zážitky a pošlite nám e-mail: Fotografie, ** Kopcovitosť a náročnosť je odhadovaná pre amatérskych cykloturistov.
   
  Dĺžka je celková, tam aj späť (Údaje v km sú zaokrúhlené) Dĺžka Kopcovitosť Náročnosť Mapa Fotky
  Horné Turovce - Slatina - Dudince
32 km * *** popis, mapa  
  Preseľany nad Ipľom - Vyškovce nad Ipľom (v.n.)
20 km * ** popis, mapa  
  H.Turovce - Slatina - Dudince - Dol.Semerovce (okruh).
45 km ** *** popis, mapa  
  Homok - Hont / Ipeľ (HU).
12 km * * popis, mapa  
  Homok - Bernecebaráti - Kemence (HU).
18 km * * popis, mapa  
  Rybárik / rekreačné stredisko.
12 km ** * popis, mapa  
  Homok - Bernecebaráti - Drégely / hrad (HU).
34 km ** *** popis, mapa  
  Rybárik / rekr.stredisko - Vrabčia Hora / rozhľadňa.
18 km ** ** popis, mapa  
  Rybárik - Vrabčia Hora (rozhľadňa) - Ipeľské Úľany.
40 km *** *** popis, mapa  
  Rybárik / rekr.stred. - Vrabčia Hora - Iskorňa (okruh).
30 km *** *** popis, mapa  
  Rybárik - Vrabčia Hora - Plášťovce - Turovce (okruh).
37 km *** *** popis, mapa  
  Vrabčia Hora - Plášťovce - Dudince - Turovce (okruh).
56 km **** **** popis, mapa  
  Homok - Bernecebaráti - Kökapu - Drégely / hrad (HU).
36 km *** *** popis, mapa  
  Bernecebaráti - hrad Drégely - Dregelypalank (okruh).
31 km ** *** popis, mapa  
  Homok - Bernecebaráti - hrad Drégely - Csitár (okruh).
30 km ** *** popis, mapa  
  Bernecebaráti - Kemence - Vyškovce n. Ipľom (okruh).
24 km * ** popis, mapa  
  Kemence - Királyháza - Diósjenö / HU (jazero).
60 km *** **** popis, mapa  
  Bernecebaráti - Drégelyvár - Diósjenö - Kemence (okruh).
61 km **** ***** popis, mapa  
  Homok - Bernecebaráti - hrad Drégely - Nagyoroszi (HU).
56 km *** **** popis, mapa  
  Homok - Bernecebaráti - Vámosmikola (HU).
40 km * *** popis, mapa  
  H.Turovce - Slatina - Dudince - Hontianske Tesáre.
68 km *** **** popis, mapa  
  Slatina- Dudince- Hontianske Tesáre - Plášťovce (okruh).
46 km *** **** popis, mapa  
  Slatina - Dudince - Ladzany - Stará Hora - Sebechleby.
84 km **** ***** popis, mapa  
  Horné Turovce - Plášťovce - hrad Čabraď.
62 km *** **** popis, mapa  
  Iskorňa - Kleňany - Vinica - Hrušov (rozhľadňa).
80 km **** ***** popis, mapa  
  Plášťovce - hrad Čabraď - Hrušov - Vinica (okruh).
74 km **** ***** popis, mapa  
  Vyškovce nad Ipľom - Sikenica - Želiezovce.
62 km * **** popis, mapa  
  Vyškovce n. Ipľom - Sikenica - Sikenička / rozhľadňa.
86 km ** ***** popis, mapa  
  Vyškovce n. Ipľom - Pastovce - Sikenička / rozhľadňa.
70 km * **** popis, mapa  
  Lontov - Sikenica - Santovka - Dudince - Slatina (okruh).
69 km *** ***** popis, mapa  
  Sikenica - Sikenička / rozhľadňa - Pastovce (okruh).
74 km ** **** popis, mapa  
  Lontov - Sikenica - Hontianska Vrbica - Levice / hrad.
92 km *** ***** popis, mapa  
  Lontov - Sikenica - Levice - Jur n.H. - Želiezovce (okruh).
103 km *** ***** popis, mapa  
  Turovce - Dudince - Žemberovce - Bátovce v.n..
76 km *** ***** popis, mapa  
  Dudince - Súdovce - okolo Blatnej Hory - Lišov (okruh).
63 km *** **** popis, mapa  
  Turovce - Slatina - Dudince - Lišov (okruh).
57 km *** **** popis, mapa  
  H.Turovce - Dudince - D.Rykynčice - Plášťovce (okruh).
49 km **** **** popis, mapa  
  Homok - Bernecebaráti - Kemence / Feketevölgyi (HU).
26 km ** ** popis, mapa  
  Slatina - Dudince - Bátovce v.n. - Klastava (okruh).
89 km **** ***** popis, mapa  
  Turovce - Dudince - Žemberovce - Pukanec.
94 km *** ***** popis, mapa  
  Dudince - Ladzany - Klastava - Počúvadlo / jazero.
100 km **** ***** popis, mapa  
  Homok - Hont - Ipolyvece / rozhľadňa (HU).
30 km * ** popis, mapa  
  Turovce - Iskorňa - Sečianky - Ipeľské Predmostie.
58 km *** **** popis, mapa  
  Iskorňa - Sečianky - Ipeľské Predmostie - Hont (okruh).
39 km ** *** popis, mapa  
  Iskorňa - Sečianky - Vinica - Opava / rozhľadňa.
84 km **** ***** popis, mapa  
             

Pozrite aj >> oficiálne značené cyklotrasy Znacene trasy