Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
             
  Cyklotrasy Sobrance          
  * Pridajte trasu / gpx, popis, fotky, alebo zážitky a pošlite nám e-mail: Fotografie, ** Kopcovitosť a náročnosť je odhadovaná pre amatérskych cykloturistov.
   
  Dĺžka je celková, tam aj späť (Údaje v km sú zaokrúhlené) Dĺžka Kopcovitosť Náročnosť Mapa Fotky
  Jovsa - Kaluža (Kamenec)
42 km * *** popis, mapa Fotografie
  Jasenov - Remetské Hámre - Morské Oko
44 km *** *** popis, mapa
Fotografie
  Kaluža - Vinianske jazero (Viniansky hrad)
54 km ** **** popis, mapa FotografieFotografie
  Porúbka - Koromľa - Petrovce.
25 km ** ** popis, mapa  
  Porúbka - Koromľa - Sejkov - Kristy (okruh).
27 km ** ** popis, mapa  
  Porúbka - Koromľa - Priekopa (okruh).
31 km *** *** popis, mapa  
  Tibava - Porúbka - Koňuš - Baškovce (okruh).
22 km ** ** popis, mapa  
  Senianske rybníky / pozorovateľne vtákov.
46 km * *** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Kristy - Blatná Polianka / pozorovateľňa (okruh).
33 km * ** popis, mapa Fotografie
  Kaluža / Kamenec - Biela Hora (okolo Šíravy).
51 km ** **** popis, mapa Fotografie
  Kristy - Iňačovce / pozorovateľne vtákov.
50 km * **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Blatná Polianka- Senné / pozorovateľne (okruh).
54 km * **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Baškovce - Remet. Hámre - okolo Morského Oka.
64 km **** ***** popis, mapa
Fotografie
  Baškovce - Podhoroď - Ruský Hrabovec - Ubľa.
55 km *** **** popis, mapa  
  Podhoroď - Ruský Hrabovec - Ruská Bystrá.
52 km *** **** popis, mapa  
  Dúbrava - Šmigovec - Hrabová Roztoka.
58 km **** **** popis, mapa  
  Dúbrava - Strihovce - Remetské Hámre (okruh).
58 km **** ***** popis, mapa Fotografie
  Kristy - Jenkovce - Vyšné Nemecké.
36 km * *** popis, mapa  
  Kristy - Jenkovce - Záhor - Lekárovce.
42 km * *** popis, mapa  
  Jenkovce - Bajany - Veľké Kapušany.
67 km * **** popis, mapa  
  Jovsa - Hnojné - Závadka (okruh).
29 km * ** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Baškovce - Hlivištia.
16 km ** ** popis, mapa  
  Baškovce - Hlivištia (okruh pod Pilnikovu lúku).
31 km **** *** popis, mapa  
  Lúčky - Zálužice - Michalovce.
42 km * *** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Ruskovce - Jasenov - Vyšná Rybnica (v.n.).
22 km * ** popis, mapa Fotografie
  Ruskovce - Poruba pod Vihorlatom (rybník).
24 km * ** popis, mapa Fotografie
  Nižná Rybnica - Lúčky / Zemplínska Šírava.
24 km * ** popis, mapa Fotografie
  Lúčky / Šírava - Hnojné (okruh).
30 km * ** popis, mapa Fotografie
  Blatné Remety - Lúčky / Šírava - Hnojné (okruh).
40 km * *** popis, mapa Fotografie
             

Pozrite aj >> oficiálne značené cyklotrasy Znacene trasy