Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
             
  Cyklotrasy Zemplínska Šírava (Kaluža)      
  * Pridajte trasu, gpx, popis, fotky, alebo zážitky a pošlite nám e-mail: Fotografie, ** Kopcovitosť a náročnosť je odhadovaná pre amatérskych cykloturistov.
   
  Dĺžka je celková, tam aj späť (Údaje v km sú zaokrúhlené) Dĺžka Kopcovitosť Náročnosť Mapa Fotky
  Michalovce - Iňačovce - Sobrance - Jovsa (okruh)
66 km ** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Jovsa - Morské Oko
50 km *** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Vinianske jazero
12 km * * popis, mapa Fotografie
  Okolo Zemplínskej Šíravy (okruh)
33 km * ** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Blatné Remety - Senianske rybníky
50 km * *** popis, mapa
Fotografie
  Viniansky hrad - Vinianske jazero (okruh).
19 km ** ** popis, mapa FotografieFotografie
  Michalovce - Senianske rybníky - Jovsa (okruh).
60 km * **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Senianske rybníky (B.Remety, Sirmajky, Ostrovik).
82 km * **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Remetské Hámre - okolo Morského Oka (okruh).
64 km **** **** popis, mapa
Fotografie
  Jovsa - Vinianske jazero.
42 km *** *** popis, mapa Fotografie
  Jovsa - Viniansky hrad - Vinianske jazero (okruh).
35 km *** *** popis, mapa FotografieFotografie
  Hôrka - Michalovce.
22 km * ** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Jovsa - Porúbka - Humenné.
62 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Vinianske jazero - Porúbka - Humenné.
46 km **** *** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Jovsa - v.n. Vyšná Rybnica.
24 km * ** popis, mapa Fotografie
  Jovsa - Viniansky Hrad - Michalovce.
70 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Jovsa - Vin.hrad - Michalovce - Hôrka (okruh).
46 km *** *** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Jovsa - Poruba p.Vihorlatom - Sobrance.
40 km * *** popis, mapa Fotografie
  Jovsa - Priekopa - Koromľa (okruh).
76 km **** **** popis, mapa Fotografie
  Koňuš - Koromľa - Krčava - Sobrance (okruh).
72 km *** **** popis, mapa Fotografie
  Jovsa - Strihovské sedlo - Zemplínske Hámre.
87 km **** ***** popis, mapa Fotografie
  Remetské Hámre - Strihovské sedlo - Snina.
92 km ***** ***** popis, mapa Fotografie
  Jovsa - Strihovské sedlo - Strihovce - Ubľa.
80 km ***** ***** popis, mapa Fotografie
  Strihov. sedlo - Dúbrava - Ubľa - Podhoroď (okruh).
80 km **** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Jovsa - Poruba pod Vihorlatom (rybník).
22 km * ** popis, mapa Fotografie
  Vinianske jazero- Porúbka- Humenné - hrad Brekov.
60 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Vinianske jazero- Porúbka - Chlmec - hrad Jasenov.
44 km **** *** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Klokočov - Kusín - Jovsa / hrádza.
18 km * * popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Jovsa - Poruba pod Vihorlatom - Vihorlat.
50 km ***** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Jovsa - Vyšná Rybnica - Choňkovce - hrad Tibava.
62 km *** **** popis, mapa Fotografie
  Jovsa - Vyšná Rybnica - Podhoroď - Ruská Bystrá.
82 km **** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Poruba pod Vihorlatom - Sobrance - Beňatina lom.
72 km *** **** popis, mapa Fotografie
  Poruba p. Vihorlat. - Jasenov - Beňatina - Inovce.
66 km *** **** popis, mapa Fotografie
  Jovsa- V.Rybnica- Strihovce- Dúbrava- Ruská Bystrá.
88 km ***** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Klokočov - v.n. V.Rybnica - V.Revištia - Lúčky (okruh).
45 km ** *** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Vinianske jazero- Humenné - Grófkin hrob - Petočová.
58 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Vinianske jazero - Porúbka - Humenné - Hubková.
54 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
             

Pozrite aj >> oficiálne značené cyklotrasy Znacene trasy