Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
.
.
.

Sport

© BIKERmania

 
         
  Banská Bystrica - Radvaň - Horná Mičiná Fotky    
 

Z Bystrice (Nám. SNP) vyraziť na juhozápad po Dolnej, Štúra a Radvaňskej na Radvaň, tam na druhú stranu hlavného ťahu na Zvolen, a po cyklotrase 2565 popri Hrone cez Vlkanovú. Tam doľava a požltej značke cez Mičinské Lúky na Hornú Mičinu. Tam doľava a po ceste späť do Bystrice. Alternatívne je možné ísť z Hornej Mičinej po menej frekventovanej ceste cez Môlču ku Šalkovej a doprava popri rieke deo BB. Trasa vedie  po asfalte - cestách, poľných a lesných cestách,  a je vhodná skôr pre MTB / Trek bicykle.

 

dĺžka:          24 km okruh

kopcovitosť: ***

náročnosť:   ***

povrch:        asfalt cesty, poľné a lesné cesty