Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
.
.
.

Sport

© BIKERmania

 
         
  Banská Bystrica - Veľká Lúka - Lukavica - Dolná Mičiná Fotky    
 

Z Bystrice (Nám. SNP) vyraziť na juhozápad po Dolnej, Štúra a Radvaňskej na Radvaň, tam na druhú stranu hlavného ťahu na Zvolen, a po cyklotrase 2565 popri Hrone cez Vlkanovú (tam sa načas vzdialime od rieky), Hronsek a na Veľkú Lúku. Tam doľava na Lukavicu a Dolnú a Hornú Mičinú a po ceste 591 späť do Banskej Bystrice. Trasa vedie  po asfalte - cestách, poľných a lesných cestách,  a je vhodná skôr pre MTB / Trek bicykle.

 

dĺžka:          35 km okruh

kopcovitosť: **

náročnosť:   **

povrch:        asfalt cesty, poľné a lesné cesty