Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
.
.
.

Sport

© BIKERmania

 
         
  Banská Bystrica - Veľká Lúka - Lukavica - Dolná Mičiná (cesty) Fotky    
 

Z Bystrice (Nám. SNP) vyraziť na juhozápad po Dolnej, Štúra a Radvaňskej na Radvaň, odtiaľ ďalej po vedľajšej ceste na Kremničku a Badín, tam doľava na Vlkanovú, vo Vlkanovej doprava na Hronsek a Veľkú Lúku.na Veľkú Lúku. Tam doľava na Lukavicu a Dolnú a Hornú Mičinú a po ceste 591 späť do Banskej Bystrice. Trasa vedie  po asfalte - cestách,  a je vhodná pre rôzne bicykle.

 

dĺžka:          34 km okruh

kopcovitosť: **

náročnosť:   **

povrch:        asfalt cesty