Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
.
.
.

Sport

© BIKERmania

 
         
  Banská Bystrica - Môlča - Horná Mičiná - Radvaň Fotky    
 

Z Bystrice (Nám. SNP) vyraziť na juhovýchod po Slobody a k Smrečine, po asi 2 km na druhú breh rieky, chvíľu po zelenej značke a pred Šalkovou doprava na Môlču a tam doprava na Hornú Mičinú. Tam sa napojíme na źltú značku a po nej dolinou až do Vlkanovej, tam doprava a po trase 2565 popri Hrone a cez Radvaň späť do Bystrice. Trasa vedie  po asfalte - cestách, poľných a lesných cestách,  a je vhodná skôr pre MTB / Trek bicykle.

 

dĺžka:          27 km okruh

kopcovitosť: ***

náročnosť:   ***

povrch:        asfalt cesty, poľné a lesné cesty