Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
  Kežmarok - Mlynčeky - Kežmarské žľaby          Fotky
 

Z Kežmarku (križ. Toporcerovej a Nábrežnej) vyraziť po Garbiarskej na severovýchod - po značenej cyklotrase. Pokračovať na Nižnú Bránu na sever, prejsť cez rieku Poprad na druhú stranu rieky a pokračovať cca 300 m po Michalskej, a potom zabočiť doľava na ulicu Pod traťou - stále po značenej cyklotrase. Pokračovať po značenej na Rakúsy, resp. Mlynčeky. Na križovatke sa dá zvoliť jedna z alternatív (cez Rakúsy alebo Mlynčeky). Trasa je kreslená tam cez Mlynčeky - cyklotrasa č. 2869 a späť cez Rakúsy - odbočka na cyklotrasu č.5899 + č.8896. V Mlynčekoch okolo Chaty Mlynčeky a Aurora, a pokračovať stále rovno na severozápad lesnou cestou až do Kežmarských žľabov - stále po značenej trase 2869. Od Mlynčekov po Žľaby sú 2 križovatky cyklotrás - prvá je na Rakúsy, ktorá vedie cez pole na severovýchod, a druhá cca 1,5 km ďalej s cyklotrasou 5895 zo severu na juhozápad. Naša trasa pokračuje na severozápad na Kežmarské žľaby, kde je aj informačná tabuľa. Návrat je tou istou trasou cca 5 km, a potom doľava na Rakúsy. Tam doprava a po hlavnej už ťahať späť na Kežmarok. Kežmarské žľaby sú najvyšší bod trasy, takže keď si to človek "vytiahne až sem, naspäť je to takmer už len pohodové zjazdové vozenie".

 

dĺžka:          29 km spiatočne

kopcovitosť: **

náročnosť:   ***

povrch:        asfalt, cesty, lesné a poľné cesty