BIKERmania
Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
  Kežmarok - Lendak - Slovenská Ves (okruh)     Fotky    
 

Z Kežmarku vyraziť po Záhradnej a Nábrežnej na západ - po značenej cyklotrase č.2869. . Na konci Nábrežnej doprava cez rieku a ďalej po Slavkovskej na západ smerom na Malý Slavkov. Tam pokračovať na severozápad po značenej trase č. 8916 až po Slavkovský Jarok, a tam doprava. Cyklokrižovatka je asi na 9,5 km trasy. Ďalej popri Kežmarskej Hájovni a v celkovo cca 12 km križujeme trasu č. 2869 na Mlynčeky, ale pokraujeme rovno prakticky na sever - až po hlavnú cestu zo Spišskej Belej, kde zabočíme doprava a popri ceste po cyklochodníku treba prejsť cca 2km smerom na Spiš. Belú. Potom doľava (celkovo na cca 17,5 km trasy) na Lendak na sever / severozápad. V Lendaku doprava na Slovenskú Ves, a tam doprava na juh / juhovýchod smerom na Spišskú Belú. Odtiaľ už po značenej trase popri rieke, alebo po ceste smerom na Kežmarok.

 

dĺžka:          40 km okruh

kopcovitosť: ***

náročnosť:   ***

povrch:       asfalt, cesty, lesné a poľné cesty