Untitled Document
 
         
BIKERmania - cykloinfo
.
.
.

Sport

© BIKERmania

 
  Košice - Skároš - Füzér (Hu)                  Verzia pre tlač              GPS
 

Trasa 863462 - powered by Bikemap 

Z centra vyrazit po Palackého smerom na Michalovce, a za čerpačkou odbočiť doprava na Slanec. Pred mostom treba zísť k Hornádu (dá sa to aj tak, že sa pred mostom odbočí doprava a popri koľajniciach sa napojíme na cyklochodník popri Hornáde). Potom už len stále pokračovať popri Hornáde. Treba na chvíľu odbočiť 2x, a to pri splave, kde treba spraviť malú obchádzku a vrátiť sa naspäť k Hornádu na cyklochodník a pre Krásnou, kde treba odbočiť medzi domy a chvíľu ísť po ulici, až kým sa zase nedá zísť k Hornádu. Potom už len pokračovať stále po brehu, až do Ždane, kde treba kúsok prejsť po ceste a potom v druhej polovici dediny odbočiť doprava na Skároš, kde treba pokračovať priamo (stále na juhovýchod) cez hranice do Maďarska až do Hollóházy. Potom ďalej na Füzérkomlós. Tam zabočiť doľava na Füzér. Cca 1,5 km od Füzérkomlósa je odbočka doľava na Füzér, kde je na kopci Hrad. Tu je konečná. Návrat je možný aj cez Kéked a Trstené pri Hornáde. Dlhá trasa nevhodná po daždi a za mokra.

 

dĺžka:         75 km spiatočne

 

kopcovitosť: ***

 

náročnosť:   ****

 

povrch:        asfalt, cesty, poľné cesty