Untitled Document
 
         
BIKERmania - cykloinfo
.
.
.

Sport

© BIKERmania

 
Košice - Zelený dvor - Beniakovce - Hrašovík                   Verzia pre tlač              GPS Fotky

Trasa 855629 - powered by Bikemap 

Z centra vyraziť na Palackého smerom von na Furču, za pumpou zabočiť vpravo na Jazero / Opátske, a za mostom prejsť cez prechod na druhú stranu hlavného ťahu na Opátske. Tam doľava a na prvej odbočke dole a vľavo popri hlavnom ťahu (Južné nábrežie za protihlukovou bariérou) až po Nevädzovú ulicu, kde treba zabočiť doprava, pokračovať po Zemplínskej a Alšavskej. Potom paralelne popri hlavnej ceste smerom hore, a následne podjazdom popod hlavnú prejsť na druhú stranu cesty, čo už je vlastne pod Furčou. Prejsť pomedzi záhrady, a držať sa vpravo po Sečovskej až na okraj Furče. Tam stále hore na Lingov a pokračovať pomedzi paneláky a prejsť po uliciach Charkovská a Furčianska stále smerom hore až k vodojemu, kde začína značená cyklotrasa - asfalt, až po Zelený dvor, tam zísť zo značky vpravo strmším zjazdom, a pokračovať po poľnej dole na Beniakovce / chaty. V Beniakovciach pokračovať dole a na prvej odbočke (menej frekventovaná cesta) doprava a na Hrašovík. Cez Hrašovík prejsť a na druhom okraji je lesná cesta hore, ktorá vedia hore na Furču. Odtiaľto je už návrat ľubovoľný, ale odporúčam zísť po značenej cyklotrase cez svetelnú križovatku a dole cez Košickú Novú ves po cykloznačke medzi záhrady a cez lesopark, a za záhradami na ceste potom zabočiť doľava na Zdobu a v Zdobe na druhej odbočke doľava cez polia na Krásnu a naspäť z Krásnej popri Hornáde (napojenie na trasu Furča - Zdoba - Byster - Krásna)

 

dĺžka:          38 km

kopcovitosť: **

náročnosť:   **

povrch:        asfalt, chodníky, lesné a poľné cesty