Untitled Document
 
         
BIKERmania - cykloinfo
.
.
.

Sport

© BIKERmania

 
  Centrum - Krásna - Furča - Zelený dvor - Ťahanovce - Súdky  
   

 

Z centra vyraziť na Palackého smerom von na Furču, za pumpou zabočiť vpravo, a pred mostom zísť vpravo z chodníka. Chvíľku trasa vedie popri vagónoch, a po skončení zábradlia sa dá spustiť na cyklocestičku popri Hornáde, ktorá vedie ku splavu. Tam treba prejsť na druhý breh a medzi záhradkami po ulici 1.mája do Krásnej. Pokračovať sa dá aj nadviazaním na ďalšiu cyklotrasu za splavom po pravom brehu až po most cez Hornád do Krásnej. Ďalej pokračovať po uliciach Opátska a Horná, a pri kostole zabočiť doľava na Smutnú ulicu, ktorá vedie popri cintoríne (asi preto Smutná) a popri novej domovej štvrti von z Krásnej. Ďalej sa pokračuje stále priamo po označenej cyklotrase okolo odkaliska, popri potrubí stále hore po značkách. Prejde sa cez les, popri záhradách až za záhradkársku oblasť. Keď sa dostanete na otvorené priestranstvo, treba pokračovať stále popri lese a potom cez lúky na Furču (Dargovských Hrdinov), pripojiť sa na hlavný ťah na Michalovce a prejsť kúsok po tejto dosť frekventovanej ceste (Herlianska). Pri 4 prúdovej odbočke na sídlisko sa dá prejsť už doľava na sídlisko a pomedzi paneláky a potom domy prejsť po uliciach Charkovská a Furčianska stále smerom hore až k vodojemu, kde začína lesná turistická cestička krížom cez les až na bývalý Zelený dvor a ku Krematóriu (je tam nadjazd nad rýchlostnou cestou na Prešov). Pred Krematóriom zabočiť doľava pomedzi záhradky a za záhradami pokračovať doprava smerom na Ťahanovce. Na Ťahanovciach už treba len prejsť smerom doprava dolu po Európskej triede, po Aténskej a Ťahanovskej dolu na most pri Súdkoch. Za mostom doprava a popri Aničke, Rybe a okolo Mieru sa napojiť na Komenského a pokračovať do centra. Osviežiť sa dá na súdkoch, na Aničke / Rybe, na Komenského napr. v Letnej záhradnej, prípadne v centre. Trasa je trochu dlhšia, ale zato prechádza zaujímavou krajinou. Na mape je vyznačená modrá varianta (značená cyklotrasa), ktorá na Heringeši pri turistickej info tabuli odbočuje dole cez les, a za cestou potom pokračuje cez záhradkárskú oblasť po ul. Sv. Ladislava až hore za vodojem, kde sa pripája na asfaltovú cestu cedúcu na Zelený dvor. Oranžovou farbou je vyznačená skrátena verzia z opátskeho priamo na Furču po Sečovskej. Zelenou farbou je označená cestná verzia cez Košickú Polianku, a fialovo skratka cez Rešov Majer..

dĺžka:          32 km

kopcovitosť: ***

náročnosť:   ***

povrch:        asfalt, chodníky, poľné a lesné cesty, cesty