Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
.
.
.

Sport

© BIKERmania

 
         
  Michalovce - Budkovce - Oborín      
 

Z Michaloviec vyraziť po Hollého a Lastomirskej na Lastomír, ďalej na Sliepkovce a Budkovce. Tam doľava a zase doprava na Slavkovce, Zemplínske Kopčany, Malé a Veľké Raškovce. Tam doprava na Oborín. kde je ako zaujímavosť možné nájsť aj chránené Oborínske Jamy. Trasa vedie po cestách, a je vhodná pre rôzne bicykle.

 

dĺžka:          55 km spiatočne

kopcovitosť: *

náročnosť:   ***

povrch:        asfalt cesty