Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
         
  Nové Zámky - Kolárovo - Vlčany Fotky    
 

Z Nových Zámkov vyraziť na juhovýchod (napr. po Kapisztoryho ul.) ku rieke Nitra a pokračovať doprava popri rieke (rieka vľavo) a popri Nových Zámkoch. Nakonci mestAprejdeme na druhú stranu rieky a pokračujeme ďalej po druhom brehu (rieka vpravo) až ku Kolárovu - pri meste prejsť na druhú stranu rieky a doprava popri rieke. Potom pokračujeme po cyklotrase 002 cez Malý Dunaj a ďalej sever/severozápad popri Váhu (rieka na pravo) až do Vlčan. Trasa vedie  po asfalte - cestách, poľných a lesných cestách a je vhodná pre MTB/Trek bicykle.

 

dĺžka:          79 km spiatočne

kopcovitosť: *

náročnosť:   *****

povrch:        asfalt cesty, poľné a lesné cesty