Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
.
.
.

Sport

© BIKERmania

 
  Ružomberok - Smrekovica - Podsuchá (okruh)    Fotky
 

Z Ružomberka z Nábrežia Štefánika, vyraziť po ulici Zarevúca (alebo Hurbanova), ďalej po Riadku, ulici Kalvárska a Nad Skalkou, pokračovať po ulici Zelená až na koniec Ružomberka. Pod Kalváriou za kostolom Povýšenia sv. Kríža pokračovať rovno cez Žľabiny, v cca 5,2 km pokračovať na juhozápad na Vtáčnik (celkovo 8,5 km), po cyklotrase č. 2418 (resp. väčšinou po zelenej turistickej značke po Šiprúnske sedlo). Ďalej na Nižné Šiprúnske sedlo po červenej (11km) a neskôr po zelenej na Smrekovicu - celkovo cca 15,5 km (stále značená trasa 2418). Smrekovica je už za najvyšším bodom trasy a sú tu možnosti občerstvenia. Odtiaľ už po ceste na juh / juhovýchod a pokračovať ďalej na východ popri potoku na Podsuchú. V Podsuchej prejsť na druhú stranu "riečky" Revúca, a pokračovať popri nej po vedľajšej ceste (cyklotrasa č. 033) . Pri Jaziercach prejsť zase na druhú stranu riečky a po tejto (západnej) strane pokračovať cez Biely Potok (ul Pod Dielcom, Hlavná a Raveň) na konci ulice Raveň prejsť cez riečku na druhú stranu riečky. Na šoltésovej zase prejsť na druhú strany a dokončiť trasu po uliciach K.Krčméryho, Plavisko, Riadok a Zarevúca. Trasa vedie po cestách a lesných cestách s prevýšením 990m na 14km, takže je vhodná skôr pre horské bicykle, a bikerov, ktorým nevadia stúpania, a tiež majú radi zjazdy - naspäť je cca 10 km zjazd a ďalej už bez stúpaní až po Ružobmerok.

 

dĺžka:          35 km okruh

kopcovitosť: *****

náročnosť:   ****

povrch:        asfalt, vedľajšie cesty, lesné cesty