Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
   
  Rožňava - Kružná - Silica - Silická Brezová - Plešivec

Fotky    
 

Z Rožňavy vyraziť po Šafarikovej na juhozápad. Za Rožňavou doprava na Brotína Kružnú, doprava okolo vodnej nádrže Brzotín a odtiaľ ďalej po cyklotrase 2701 na Slavec. Za Slavcom doľava na Silicu okolo Gombaseckej jaskyne (cyklotrasa 029). V Silici doprava po červenej značke (cyklotrasa 8718) cez Bukový vŕšok na Silickú Brezovú. Tam doprava a po ceste na Plešivec (cyklotrasa 029). Odtiaľ už späť na Rožňavu po cyklotrase 2701 cez Slavec a Kružnú. Trasa vedie po asfalte - cestách, poľných a lesných cestách a je vhodná pre MTB/Trek bicykle.

 

dĺžka:          57 km okruh

kopcovitosť: ****

náročnosť:   ****

povrch:        asfalt cesty, poľné a lesné cesty