Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
  Ilava - Pruské - Horovce - Lednické Rovne - Breznica - Zubák - Majere         Fotky    
 

Z Ilavy vyraziť na severozápad po Mládežníckej (cesta 574) na Pruské, prejsť cez Pruské na severozápad a za Pruským pokračujeme po ceste 507 na Horovce a Ldnické Rovne. Tam doľava na Dolnú a Hornú Breznicu, Zubák a Majere. Trasa vedie po cestách, a je vhodná skôr pre rôzne bicykle.

 

dĺžka:          51 km spiatočne

kopcovitosť: **

náročnosť:   ****

povrch:        asfalt, cesty