Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
  Kremnica - Nevoľné - Ihráč - Trnavá Hora - Hrad Šášov
Fotky
 
 

Vyraziť po Zechenterovej a ČS armády a pokračovať po ceste 2487 cez Nevoľné, Ihráč až na Trnavú Horu. Tam doprava a neskôr doľava smerom na Šášovské Podhradie, a na záver už doľava ku hradu. Trasa vedie po cestách, asfalte, a je vhodná pre rôzne bicykle.

 

dĺžka:          50 km spiatočne

kopcovitosť: ***

náročnosť:  ***

povrch:        asfalt, cesty