BIKERmania
Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
         
  Sabinov - Orkucany - Uzovce - Terňa - Závadka Fotky    
 

Vyrážame na juh po Borodáčovej a Levočskej k Toryse, tam doľava a popri rieke (voda vpravo) pokračujeme až k Orkucanom. Doľava prejdeme cez Orkucany a na druhej strane pokračujeme po ceste 3174 na Šarišské Sokolovce. Tam doprava a po ceste 3176 cez Uzovce až ku Gregorovciam, a pred nimi doľava po ceste 3452 cez Terňu na Mošurov a ďalej na Geraltov a doľava na Závadku. Trasa vedie po asfalte - cestách, poľných / lesných cestách a je vhodná pre MTB/Trek bicykle.

 

dĺžka:          46 km spiatočne

kopcovitosť: ***

náročnosť:   ****

povrch:       asfalt cesty, poľné/lesné cesty