BIKERmania
Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
.
.
.

Sport

© BIKERmania

 
         
  Žarnovica - Lukavica - Hajská Skala - Vyhne - Sklené Teplice Fotky    
 

Vyrážame po Hronskej na východ na Lukavicu (aj žltá značka) a popri teplom prameni. V cca 4,5km doľava a po cyklotrase 2586 pokračujeme po 6,2km. Tam doprava a po cyklotrase 8632 na Hajskú skalu a Vyhne. Tam doľava po ceste 2493 asi 500m a doprava a po ďalších 500m doprava po cyklotrase 5562 ku križovatke trás v cca 17km. Tam doľava a po cyklotrase na Repište a doprava po ceste 2499 (neskôr doľava po 2498) na Sklené Teplice. Trasa vedie po asfalte - cestách, a poľných/lesných cestách a je vhodná pre MTB/Trek bicykle.

 

dĺžka:          43 km spiatočne

kopcovitosť: ****

náročnosť:   ****

povrch:       asfalt cesty,poľné/lesné cesty