BIKERmania
Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
         
  Michalovce - Oborín - Zemplín - Viničky - Veľký Kamenec (zrúcanina hradu) Fotky Fotky  
 

Z Michaloviec vyrážame po Hollého a Lastomirskej na Ladstomír, ďalej na Sliepkovce a Budkovce. Tam doľava a zase doprava na Slavkovce, Zemplínske Kopčany, Malé a Veľké Raškovce. Tam doprava na Oborín a pokračujeme smerom na Novosad. Pri Sírniku doľava, a ďalej okolo Brehova na Zemplín a na Viničky ). Vo Viničkách prejdeme doľava cez Bodrog na Stredu nad Bodrogom, a tam doľava na Veľký Kamenec a ku zrúcanine hradu. Trasa vedie po asfalte - cestách, a je vhodná pre rôzne bicykle.

 

dĺžka:          122 km spiatočne

kopcovitosť: *

náročnosť:   *****

povrch:       asfalt cesty