BIKERmania
Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
         
  Michalovce - Budkovce - Oborín - Zemplín - (začiatok Bodrogu) Fotky    
 

Z Michaloviec vyrážame po Hollého a Lastomirskej na Ladstomír, ďalej na Sliepkovce a Budkovce. Tam doľava a zase doprava na Slavkovce, Zemplínske Kopčany, Malé a Veľké Raškovce. Tam doprava na Oborín a pokračujeme smerom na Novosad. Pri Sírniku doľava, a ďalej okolo Brehova na ZemplínPred Zeplínom zabočíme doľava (tu je kúsok MTB terénu) ku sútoku Ondavy a Latorice - začiatok rieky Bodrog. Trasa vedie po asfalte - cestách, a je vhodná pre rôzne bicykle.

 

dĺžka:          90 km spiatočne

kopcovitosť: *

náročnosť:   *****

povrch:       asfalt cesty