Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
             
  Cyklotrasy Spišská Nová Ves, Slovenský Raj    
  * Pridajte trasu, gpx, popis, fotografie, alebo zážitky a pošlite nám e-mail: Fotografie, ** Kopcovitosť a náročnosť je odhadovaná pre amatérskych cykloturistov.
   
  Dĺžka je celková, tam aj späť (Údaje v km sú zaokrúhlené) Dĺžka Kopcovitosť Náročnosť Mapa Fotky
  Podlesok - Kláštorisko.
44 km *** *** popis, mapa Fotografie
  Podlesok - Glac.
51 km **** **** popis, mapa Fotografie
  Hrabušice - Dobšinská ľadová jaskyňa.
73 km **** ***** popis, mapa  
  Košiarny Briežok - Smižany (okruh).
12 km * * popis, mapa Fotografie
  Košiarny Briežok- Čingov - Spiš.Tomášovce (okruh).
24 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Flajšer (Hýľ) - Novoveská Huta (okruh).
25 km *** *** popis, mapa  
  Novoves. Huta - Biele Vody - Dedinky.
48 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Harichovce - Kaplnka SansSouci (okruh).
13 km * * popis, mapa Fotografie
  Iliašovce - Kaplnka SansSouci (okruh).
15 km * * popis, mapa Fotografie
  Harichovce- Iliašovce - Spiš.Tomášovce (okruh).
24 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Capkova dolina (okolo Kačeláka).
19 km ** ** popis, mapa  
  Harichovce - Levoča.
32 km * ** popis, mapa
Fotografie
  Danišovce - Levoča.
31 km *** ** popis, mapa
Fotografie
  Markušovce - Spišský Hrušov.
32 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Markušovce - Rudňany - Poráč.
36 km *** *** popis, mapa Fotografie
  Danišovce - Domaňovce - Spišské Podhradie.
48 km *** **** popis, mapa Fotografie
  Olcnava - Spišské Vlachy.
56 km ** *** popis, mapa  
  Danišovce - Odorín - Markušovce (okruh).
16 km * * popis, mapa Fotografie
  Domaňovce - Chrasť n. Hornádom (okruh).
32 km *** *** popis, mapa  
  Odorín - Markušovce - Teplička (okruh).
23 km *** ** popis, mapa Fotografie
  Domaňovce - Chrasť n. H. - Teplička (okruh).
39 km **** **** popis, mapa  
  Teplička - Hnilčík - Markušovce (okruh).
29 km *** *** popis, mapa Fotografie
  Teplička - Gretľa - Novoves.Huta (okruh).
26 km *** *** popis, mapa  
  Závadka (Nálepkovo) - Markušovce (okruh).
35 km **** **** popis, mapa Fotografie
  Novoveská Huta - Hnilec.
52 km **** **** popis, mapa  
  Teplička - Hnilčík - Gretľa (okruh).
39 km **** **** popis, mapa
  Novoveská Huta - Geravy.
38 km **** **** popis, mapa Fotografie
  Flajšer (Hýľ) - Geravy - Novoveská Huta (okruh).
42 km ***** ***** popis, mapa Fotografie
  Danišovce - Levoča - Levočská Dolina - Závada.
56 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Levoča-Levoč.Dolina-Torysky- Spiš.Podhradie (okruh).
66 km ***** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Markušovce - Olcnava - Krompachy.
60 km *** **** popis, mapa Fotografie
  Markušovce - Sosničky - Rudňany - Poráč.
48 km ***** **** popis, mapa Fotografie
  Markušovce - Sosničky - Rudňany (okruh).
30 km *** *** popis, mapa Fotografie
  Markušovce- Rudňany- Poráč - Matejovce n.H. (okruh).
42 km **** *** popis, mapa Fotografie
  Spiš.Tomášovce - Hrabušice - Hranovnica - Poprad.
64 km *** **** popis, mapa  
  Spiš.Tomášovce - Hrabušice - Vydrník - Poprad.
60 km ** *** popis, mapa  
  Spišské Tomášovce - Hrabušice - Podlesok.
34 km * ** popis, mapa Fotografie
  Košiarny Briežok - Chotárna Dolka - Dedinky.
54 km ***** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Koš.Briežok- Geravy- Stratenská Píla- Dedinky (okruh).
63 km ***** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Koš. Briežok - Dedinky - Mlynky - s. Grajnár (okruh).
60 km ***** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Teplička - Hnilčík.
32 km *** *** popis, mapa
  Novoveská Huta - Gretla - Hnilčík.
36 km *** *** popis, mapa
  Teplička - Hnilčík - Gretla - Novoveská Huta (okruh).
35 km *** *** popis, mapa
  Markušovce - Hnilčík - Gretla - Novoves.Huta (okruh).
39 km **** *** popis, mapa Fotografie
  Košiarny Briežok - Vojtech.samota - Zad.Hýľ - Geravy.
44 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Košiarny Briežok- Hýľ- Geravy- Zajfy - Stratenská Píla.
62 km ***** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Novoveská Huta - s.Grajnár - Mlynky - Dedinky.
64 km **** **** popis, mapa Fotografie
  Novoveská Huta - Mlynky - Dobšinská jaskyňa.
84 km ***** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Koš.Briežok- Geravy- Straten.Píla - Dobšin.jaskyňa.
76 km ***** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Novov.Huta - Mlynky - Dobš.jaskyňa - Geravy (okruh).
77 km ***** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Novov.Huta - Geravy - Strat.Píla - Hansjakubová v.n..
68 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Novov.Huta - Geravy - s.Kopanec - Hrabušice (okruh).
68 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Koš.Briežok- Geravy- Glac- S.Belá - Podlesok (okruh).
53 km ***** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Danišovce - Odorice - Medvedí vrch / rozhľadňa.
26 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Danišovce - Levoča - Harichovce (okruh).
27 km ** ** popis, mapa
Fotografie
  Danišovce - Levoča - Iliašovce (okruh).
31 km *** ** popis, mapa
Fotografie
  Hrabušice - Hranovnica - Poprad - Štrba.
98 km **** ***** popis, mapa  
  Spišské Tomášovce- Hrabušice - Vydrník - Gánovce.
50 km ** *** popis, mapa  
  Spiš.Tomášovce- Hrabušice - Poprad - Vlková (okruh).
67 km **** **** popis, mapa  
  Hrabušice - Spiš.Bystré - Vikartovce - Čierny Váh v.n..
112 km **** ***** popis, mapa  
  Smižany Maša - Košiarny Briežok.
14 km * * popis, mapa Fotografie
  Danišovce- Domaňovce- Sp.Podhradie- Spišský hrad.
54 km **** **** popis, mapa Fotografie
  Rozhľadňa Šulerloch.
10 km ** * popis, mapa  
  Rozhľadňa Šulerloch - Novoveská Huta (okruh).
15 km ** * popis, mapa  
  Markušovce - Matejovce n.Hornádom - Šikľavá skala.
24 km * * popis, mapa
Fotografie
Fotografie
             

Pozrite aj >> oficiálne značené cyklotrasy Znacene trasy