Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
             
  Cyklotrasy Žarnovica      
  * Pridajte trasu, gpx súradnice, popis, alebo fotografie, podeľte sa o zážitky a pošlite nám e-mail: Fotografie, ** Kopcovitosť a náročnosť je odhadovaná pre amatérskych cykloturistov.
   
  Dĺžka je celková, tam aj späť (Údaje v km sú zaokrúhlené) Dĺžka Kopcovitosť Náročnosť Mapa Fotky
  Voznica - Brehy - Nová Baňa.
28 km * ** popis, mapa  
  Lukavica .
10 km ** * popis, mapa  
  Horné Hámre - Brod (pamätník SNP).
12 km * * popis, mapa  
  Lukavica - Vyhne .
24 km *** *** popis, mapa  
  Lukavica - Hajská Skala - Vyhne .
24 km **** *** popis, mapa  
  Hajská Skala - Vyhne -Sklené Teplice .
43 km **** **** popis, mapa  
  Lukavica - Vyhne - Zlatý Vrch .
36 km **** **** popis, mapa  
  Hajská Skala - Vyhne - Pustý Hrad (okruh) .
46 km ***** ***** popis, mapa  
  Lukavica - Hajská Skala - Vyhne (okruh) .
25 km **** *** popis, mapa  
  Lukavica - Hadová - Banská Štiavnica .
34 km **** *** popis, mapa  
  Lukavica - Dolné Hámre (okruh) .
12 km ** * popis, mapa  
  Dolné Hámre - Hodruša Hámre .
16 km * * popis, mapa  
  Hodruša Hámre - Kopanice (okruh).
24 km *** *** popis, mapa  
  Kerling - Hodruša Hámre - Kopanice (okruh) .
30 km ***** **** popis, mapa  
  Dolné Hámre - Kerling - Hodruša (okruh).
26 km **** *** popis, mapa  
  Horné Hámre - Hrabičov - Kľak.
32 km *** *** popis, mapa  
  Čierťaže - Hrabičov - Horné Hámre (okruh).
22 km *** ** popis, mapa  
  Horné Hámre - Malá Lehota - Kailovka (okruh).
31 km *** *** popis, mapa  
  Hrabičov - Ostrý Grúň - Klenová dolina (okruh).
36 km **** **** popis, mapa  
  Uhliarska dolina - Horný Župkov - Píla (okruh) .
41 km **** **** popis, mapa  
  Horné Hámre - Brod - Píla - Veľké Pole.
30 km ** ** popis, mapa  
  Horné Hámre - Malá Lehota - Penhýbel (okruh).
42 km **** **** popis, mapa  
  Píla - Veľké Pole - Veľké Uherce (v.n.).
62 km **** **** popis, mapa  
  Veľké Pole - Veľké Uherce - Horná Ves (okruh).
67 km ***** ***** popis, mapa  
  Píla - Veľké Pole - Vojtechov - Kližské Hradiste.
76 km ***** ***** popis, mapa  
  Veľké Pole - Skýcov - Hrušov (zrúc. hradu).
86 km ***** ***** popis, mapa  
  Veľké Pole - Hrušov - Jedľ.Kostoľany (okruh).
76 km ***** ***** popis, mapa  
  Voznica - Nová Baňa - Tajch - H.Hámre (okruh).
32 km ** *** popis, mapa  
  Voznica - Brehy - Nová Baňa - Stará Huta.
40 km ** *** popis, mapa  
  Nová Baňa - Stará Huta - Veľká Lehota (okruh).
44 km **** *** popis, mapa  
  Nová Baňa - Stará Huta - s.Kuchyňa (okruh).
46 km **** *** popis, mapa  
  Brehy - Nová Baňa - Zajačia Dolina (okruh).
38 km ** *** popis, mapa  
  Nová Baňa - Kostivrch - Tajch (okruh).
54 km ***** **** popis, mapa  
  Voznica - Rudno nad Hronom - Uhliská.
32 km *** *** popis, mapa  
  Rudno n.Hronom - Uhliská - Pukanec (okruh).
47 km **** **** popis, mapa  
  Rudno n.Hronom - Uhliská - Vysoká (okruh).
39 km **** **** popis, mapa  
  Kopanice - Richnavský tajch - Štiavnické Bane.
40 km **** **** popis, mapa  
  Kopanice - Hodrušský tajch - Hodruša (okruh).
41 km **** **** popis, mapa  
  Vyhne - Sklené Teplice - Žiar nad Hronom .
70 km ***** ***** popis, mapa  
  Kopanice - Červená Studňa - Kerling (okruh).
42 km **** **** popis, mapa  
  Kerling- s.p.Cukmantlom- Hodruš.Tajch (okruh) .
39 km ***** **** popis, mapa  
  Voznica - Brehy - Hronský Beňadik - Tlmače.
60 km ** **** popis, mapa  
             

Pozrite aj >> oficiálne značené cyklotrasy Znacene trasy