Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
             
  Cyklotrasy Poltár          
  * Pridajte trasu, gpx súradnice, popis, alebo fotografie, podeľte sa o zážitky a pošlite nám e-mail: Fotografie, ** Kopcovitosť a náročnosť je odhadovaná pre amatérskych cykloturistov.
   
  Dĺžka je celková, tam aj späť (Údaje v km sú zaokrúhlené) Dĺžka Kopcovitosť Náročnosť Mapa Fotky
  Hájiky / Maky - Kalinovo.
22 km * * popis, mapa  
  Rovňany - Málinec (vod.nádrž) .
31 km ** ** popis, mapa  
  Kalinovo - Ružová Osada - Lučenec.
45 km ** *** popis, mapa  
  Breznička - Kalinovo - Slatinka - Lučenec .
34 km * ** popis, mapa  
  Kalinovo - Tomášovce - Halič.
40 km ** *** popis, mapa  
  Kalinovo - Lučenec - Halič (okruh) .
44 km ** *** popis, mapa  
  Hájiky / Maky - Kalinovo - Breznička (okruh).
20 km * * popis, mapa  
  Rovňany - Málinec - Prašivá - Látky .
68 km **** **** popis, mapa  
  Rovňany - Málinec - Kokava nad Rimavicou .
82 km **** ***** popis, mapa  
  České Brezovo - Zlatno - Kokava - Utekáč .
46 km ** *** popis, mapa  
  Málinec - Sihla - Utekáč - Kokava (okruh) .
75 km ***** ***** popis, mapa  
  Zlatno - Kokava - Klenovec - Hnúšťa .
63 km *** **** popis, mapa  
  Zlatno - Kokava n. Rim. - Klenovec (vod. nádrž) .
60 km *** **** popis, mapa  
  Zlatno - Kokava - Klenovec - Skorušiná .
80 km **** ***** popis, mapa  
  Kalinovo - Halič - Ružiná (vodná nádrž) .
66 km ** **** popis, mapa  
  Breznička- Cinobaňa - Lovinobaňa - v.n. Ružiná .
45 km ** *** popis, mapa  
  Breznička - Mládzovo - Cinobaňa - Hrnčiarky .
40 km *** *** popis, mapa  
  Cinobaňa - Hrnčiarky - Divín - v.n. Ružiná .
64 km *** **** popis, mapa  
  Hrnčiarky - Divín - Ružiná - Lovinobaňa (okruh) .
53 km *** **** popis, mapa  
  Hrnčiarska Ves / Maštinec (okruh) .
11 km * * popis, mapa  
  Hrnčiarska Ves - Hrachovo - Vyšný Skálnik .
33 km ** ** popis, mapa  
  Hrnčiarska Ves - Hrnčiar. Zalužany - Ožďany .
28 km * ** popis, mapa  
             

Pozrite aj >> oficiálne značené cyklotrasy Znacene trasy