Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
             
  Cyklotrasy Michalovce          
  * Pridajte trasu, gpx, popis, fotografie, alebo zážitky a pošlite nám e-mail: Fotografie, ** Kopcovitosť a náročnosť je odhadovaná pre amatérskych cykloturistov.
   
  Dĺžka je celková, tam aj späť (Údaje v km sú zaokrúhlené) Dĺžka Kopcovitosť Náročnosť Mapa Fotky
  Lesné - Vybuchanec - Strážske - Zbudza (okruh)
37 km * *** popis, mapa Fotografie
  Žbince - Budkovce - Lastomír (okruh)
31 km * ** popis, mapa  
  Iňačovce - Sobrance - Zemplínska Šírava (okruh)
69 km * **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Šírava - Kaluža - Jovsa - Morské Oko
74 km *** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Vinianske jazero (Viniansky hrad)
23 km * ** popis, mapa FotografieFotografie
  Okolo Zemplínskej Šíravy (okruh)
38 km * ** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Trnava pri Laborci - Viniansky hrad - Jovsa
62 km *** **** popis, mapa Fotografie
  Iňačovce - Blatná Polianka - Senianske rybníky
50 km * *** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Senné (rybníky) - Pozorovateľňa Ostrovik
36 km * ** popis, mapa Fotografie
  Budkovce - Vojany.
52 km * *** popis, mapa  
  Budkovce - Oborín.
55 km * *** popis, mapa Fotografie
  Oborín - Novosad - Trebišov.
106 km * ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Pozdišov - Horovce - Trebišov.
49 km * *** popis, mapa Fotografie
  Trhovište - Nižný Hrabovec.
56 km * *** popis, mapa  
  Suché - Lesné - Nižný Hrušov (rybník, nch).
30 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Zálužice - Lúčky (Zempl. Šírava).
26 km * ** popis, mapa Fotografie
  Závadka - Blat.Remety - Iňačovce (okruh).
42 km * *** popis, mapa Fotografie
  Palín - Stretava - Veľké Kapušany.
60 km * **** popis, mapa  
  Zalužice - Lúčky - Sobrance - Vyšné Nemecké.
66 km ** **** popis, mapa Fotografie
  Zbudza - Oreské (vodná nádrž).
23 km * ** popis, mapa  
  Nacina Ves - Voľa - Strážske.
32 km * ** popis, mapa Fotografie
  Pozdišovce - Bracovce - Budkovce (okruh).
38 km * ** popis, mapa  
  Palín - Stretava- Veľké Slemence - Užhorod (UA).
120 km * ***** popis, mapa  
  Senné (rybníky) - Pozorovateľňa Sirmajky.
38 km * *** popis, mapa Fotografie
  Poruba p.Vihorlatom (rybník) - Vyšný Rybnica (v.n.).
54 km ** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Trnava pri Laborci - Viniansky hrad.
28 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Viniansky hrad - Vinné / jazero (okruh).
32 km ** ** popis, mapa FotografieFotografie
  Viniansky hrad - Porúbka - Humenné.
62 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Suché - Vybuchanec - Strážske.
40 km * *** popis, mapa Fotografie
  Šírava - Kaluža / Kamenec.
24 km * * popis, mapa
Fotografie
  Šírava - Jovsa - Poruba pod Vihorlatom - Vihorlat.
74 km ***** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Oborín - Viničky - Veľký Kamenec (zrúc. hradu).
122 km * ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Budkovce - Oborín - Zemplín (začiatok Bodrogu).
90 km * ***** popis, mapa
Fotografie
  Vinianske jazero - Porúbka - Humenné.
56 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Zbudza - Staré - Strážske - hrad Brekov.
44 km ** *** popis, mapa
Fotografie
  Zbudza - Staré - Strážske - Brekov - Humenné.
54 km * *** popis, mapa
Fotografie
  Vin.jazero - Porúbka - Humenné - Strážske (okruh).
53 km *** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Vinianske jazero- Porúbka- Chlmec - hrad Jasenov.
50 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Šírava / Kaluža - Klokočov - Jovsa hrádza.
42 km * *** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Biela Hora - hrádza / výpusť.
22 km * ** popis, mapa
Fotografie
  Šírava / B.Hora - Hôrka - Kaluža - Klokočov.
24 km * ** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Biela Hora - Vinné / jazero.
22 km * ** popis, mapa
Fotografie
  Šírava/Hôrka - Kaluža - Poruba p.Vihor. - Sobrance.
62 km ** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Šírava/Hôrka - Kaluža - Poruba p.Vihor. - hrad Tibava.
76 km ** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Šírava / Hôrka - Klokočov - Remet. Hámre - Strihovce.
80 km **** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Hôrka- Jovsa- Rem. Hámre- Strihovce - Ruská Bystrá.
110 km ***** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Zalužice - Lúčky - Nižná Rybnica - Sobrance.
42 km * *** popis, mapa Fotografie
  Hôrka- Remet.Hámre- Strihovce - hrad Tibava (okruh).
95 km ***** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Čečehov - Iňačovce - Blatné Remety - Sobrance.
58 km * **** popis, mapa Fotografie
  Lúčky - Niž.Rybnica - Sobrance - Beňatina - Inovce.
84 km *** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Iňačovce - Blatné Remety - Kristy - Vyšné Nemecké.
78 km * **** popis, mapa Fotografie
  Iňačovce - Blatná Polianka - Záhor - Veľké Kapušany.
108 km * ***** popis, mapa Fotografie
  Močarany - Pozdišovce / rybník.
14 km * * popis, mapa Fotografie
  Petrovce n.Lab.- Lesné - Nižný Hrušov (rybník, nch).
26 km * ** popis, mapa Fotografie
  Suché - Lesné - Pusté Čemerné / rozhľadňa.
36 km ** *** popis, mapa Fotografie
  Lesné- Nižný Hrušov / mohyly - Petrovce n.L (okruh).
32 km ** *** popis, mapa Fotografie
  N.Hrušov mohyly- Pusté Čemerné rozhľadňa (okruh).
36 km ** *** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Suché - Lesné - Pusté Čemerné - Strážske - Vranov.
66 km ** **** popis, mapa Fotografie
  Niž.Hrušov mohyly - Dielnica - Tovarné - hrad Čičva.
60 km *** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Vin.jazero - Humenné - Grófkin hrob - Petočová.
64 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Vin.jazero - Porúbka - Humenné - Hubková.
60 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
             

Pozrite aj >> oficiálne značené cyklotrasy Znacene trasy