Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
             
  Cyklotrasy Zvolen          
  * Pridajte trasu, gpx súradnice, popis, alebo fotografie, podeľte sa o zážitky a pošlite nám e-mail: Fotografie, ** Kopcovitosť a náročnosť je odhadovaná pre amatérskych cykloturistov.
   
  Dĺžka je celková, tam aj späť (Údaje v km sú zaokrúhlené) Dĺžka Kopcovitosť Náročnosť Mapa Fotky
  Brestová - Tri Kríže - Smrečník - Kremnica
74 km ***** ***** popis, mapa Fotografie
  Badín - Badínsky prales - Sielnica (okruh)
43 km **** **** popis, mapa
  Sliač - Radvaň - Banská Bystrica
44 km * *** popis, mapa
  Sielnica - Brestová - Kordíky - Harmanec
83 km ***** ***** popis, mapa
  Brestová - Laurín - Tri Kríže - Skalka
62 km ***** **** popis, mapa Fotografie
  Sliač - Hor./ Dol.Mičiná - Banská Bystrica
51 km ** *** popis, mapa
  Lieskovec - Očová - Detva
54 km ** *** popis, mapa
  Lieskovec - Zolná - Očová
28 km * ** popis, mapa
  Očová - Breziny / Chytrá dolina (okruh)
39 km ** *** popis, mapa
  Očová - Hrochoť - Čerín (okruh)
48 km *** *** popis, mapa
  Budča - Turová - Poruba
30 km *** *** popis, mapa
  Budča - Hronská Breznica - Železná Breznica
40 km ** *** popis, mapa
  Budča - Trnavá Hora - Žiar nad Hronom
50  km ** *** popis, mapa
  Kordíky - Banská Bystrica (okruh)
67 km ***** ***** popis, mapa
  Kováčová - Sielnica - Brestová.
40 km **** *** popis, mapa
  Sliač - Lukavica - Dolná Mičiná.
30 km * ** popis, mapa
  Sliač - Lukavica - Sampor - Sliač.dolina (okruh).
24 km ** ** popis, mapa
  Sliač - Horná Mičiná - Mičinské lúky (okruh).
38 km ** ** popis, mapa  
  Lieskovec - Zolná - Čerín.
32 km * ** popis, mapa
  Lieskovec - Zolná - Čerín - Lukavica - Sliač (okruh).
34 km ** ** popis, mapa
  Kráľová.
24 km *** ** popis, mapa Fotografie
  Sekier - Čertove Kúty.
24 km ** ** popis, mapa  
  Kráľová - Michalková - Hrad Dobrá Niva (okruh).
56 km ***** **** popis, mapa Fotografie
  Kráľová - Podholienec - Dobrá Niva (v.n.).
52 km **** *** popis, mapa Fotografie
  Kráľová - Dobrá Niva v.n. - Ostrá Lúka (okruh).
42 km **** *** popis, mapa Fotografie
  Pustý Hrad - Ostrá Lúka (okruh).
23 km *** ** popis, mapa Fotografie
  Pustý Hrad (okruh).
10 km ** * popis, mapa Fotografie
  Pustý Hrad - Náučný chodník - Hron (okruh).
11 km ** * popis, mapa Fotografie
  Lieskovec - Zolná - Zvolenská Slatina.
28 km * ** popis, mapa
  Lieskovec - Zolná - Očová - Vígľaš.
42 km ** *** popis, mapa Fotografie
  Zolná - Vígľaš - Kalinka - Čertove Kúty (okruh).
45 km **** *** popis, mapa Fotografie
  Lieskovec - Podkoreň.
38 km *** *** popis, mapa
  Lieskovec - Kalinka - Vígľaš (okruh).
42 km *** *** popis, mapa Fotografie
  Zolná - Zvolenská Slatina - Chabovec - Korčín.
38 km ** ** popis, mapa
  Ostrá Lúka (popri Hrone).
18 km ** ** popis, mapa
  Ostrá Lúka - Budča - Stráže (okruh).
21 km ** ** popis, mapa
  Stráže - Budča - Tŕnie - Kašova Lehôtka.
24 km ** ** popis, mapa
  Budča - Železná Breznica - Hron.Breznica (okruh).
32 km *** ** popis, mapa
  Ostrá Lúka - Dubové - Banský Studenec (jazero).
56 km **** **** popis, mapa
  Ostrá Lúka - Červený Prameň - Dubové (okruh).
36 km **** *** popis, mapa
  Sekier - Čertove Kúty - Vígľ.Huta / Kalinka.
36 km *** *** popis, mapa  
  Čert. Kúty - Kalinka - Dobrá Niva - Kráľová (okruh).
56 km ***** **** popis, mapa Fotografie
  Čertove Kúty - Kalinka - Zaježová - Kráľová (okruh).
47 km ***** **** popis, mapa Fotografie
  Zolná - Zv.Slatina - Vígľaš - Pstruša (Masarykov dvor).
40 km ** ** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Očová - Detva - Skliarovo - Malčekova skala.
66 km *** **** popis, mapa Fotografie
             

Pozrite aj >> oficiálne značené cyklotrasy Znacene trasy