Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
             
  Cyklotrasy Šurany          
  * Pridajte trasu, gpx, popis, fotky, alebo zážitky a pošlite nám e-mail: Fotografie, ** Kopcovitosť a náročnosť je odhadovaná pre amatérskych cykloturistov.
   
  Dĺžka je celková, tam aj späť (Údaje v km sú zaokrúhlené) Dĺžka Kopcovitosť Náročnosť Mapa Fotky
  Černík - Vinodol - Branč.
42 km * *** popis, mapa  
  Mojzesovo - Vinodol - Čechynce - Nitra.
66 km * **** popis, mapa  
  Úľany n. Žit. - Kmeťovo - Lúčnica n. Žitavou - Vráble.
46 km * *** popis, mapa  
  Lipová - Ondrochov - Mojzesovo (okruh).
18 km * * popis, mapa  
  Úľany n. Žitavou - Kmeťovo - Paňa - Vinodol (okruh).
50 km * **** popis, mapa  
  Nitr.Hrádok - Dolný Ohaj - Vlkas - Úľany (okruh).
23 km * ** popis, mapa  
  Nitriansky Hrádok - Nové Zámky.
27 km * ** popis, mapa  
  Nitriansky Hrádok - Nové Zámky - Bánov (okruh).
25 km * ** popis, mapa  
  Nitriansky Hrádok - Nové Zámky - Kolárovo.
66 km * **** popis, mapa  
  Vlkas - Radava - Veľké Lovce - Dolný Ohaj (okruh).
38 km * *** popis, mapa  
  Nitr. Hrádok - Podhájska - Trávnica - Maňa (okruh).
44 km ** *** popis, mapa  
  Nitr. Hrádok - Podhájska - Čechy (okruh).
48 km ** **** popis, mapa  
  Dol.Ohaj - Čechy - Kolta - Dedinka - Maňa (okruh).
74 km *** ***** popis, mapa  
  Nitr. Hrádok - Podhájska - Bardoňovo.
51 km ** **** popis, mapa  
  Vlkas - Podhájska - Trávnica v.n. - Maňa (okruh).
50 km ** **** popis, mapa  
  Úľany n. Žit. - Lúčnica nad Žitavou - Maňa - (okruh).
41 km * *** popis, mapa  
  Tvrdošovce - Jatov - Šaľa.
60 km * **** popis, mapa  
  Palárikovo - Vlčany - Šaľa.
77 km * ***** popis, mapa  
  Vlčany - Kolárovo - Nové Zámky (okruh).
73 km * ***** popis, mapa  
  Bánov - Nové Zámky (po ceste).
24 km * ** popis, mapa  
  Nové Zámky - Dvory n. Žitavou - Bešeňov (okruh).
37 km * *** popis, mapa  
  Krškany - Svätoplukovo - Mojmírovce (okruh).
85 km ** ***** popis, mapa  
  Dolný Ohaj - Hul - Podhájska.
34 km * *** popis, mapa  
  Hul - Podhájska - Trávnica - Maňa (okruh).
41 km * *** popis, mapa  
  Lipová - Mojzesovo - Úľany nad Žitavou (okruh).
19 km * ** popis, mapa  
  Nitriansky Hrádok - Bánov (okruh).
12 km * * popis, mapa  
  Nitriansky Hrádok - Úľany n. Žitavou - Tona (okruh).
12 km * * popis, mapa  
  Nitr.Hrádok- Bánov - Úľany n.Žitavou - Tona (okruh).
18 km * * popis, mapa  
  Úľany n. Žitavou - Vinodol - Cetín - Čechynce - Nitra.
68 km * **** popis, mapa  
  Úľany n.Ž. - Vinodol - Cetín - Nitra (späť popri rieke).
67 km * **** popis, mapa  
  Úľany n.Ž.- Kmeťovo- Žitavský Luh (pozorov. vtákov).
30 km * *** popis, mapa  
  Úľany n.Žit. - Kmeťovo - Vráble - Vinodol (okruh).
51 km * **** popis, mapa  
  Nit.Hrádok - Dol.Ohaj - Bešeňov - Nové Zámky (okruh).
40 km * *** popis, mapa  
  Dolný Ohaj - Hul - Podhájska - Nové Zámky (okruh).
52 km ** **** popis, mapa  
  Nitr. Hrádok - Bánov - Nitrianska Osada - Tvrdošovce.
36 km * *** popis, mapa  
  Tvrdošovce - Selice (Mlynárske domčeky).
62 km * **** popis, mapa  
  Palárikovo - Selice (Mlynárske domčeky).
52 km * **** popis, mapa  
  Palárikovo- Selice/Mlyn.domčeky- Tvrdošovce (okruh).
51 km * **** popis, mapa  
  Tvrdošovce - Selice / Ml. domčeky - Komjatice (okruh).
67 km * **** popis, mapa  
  Palárikovo- Vlčany- Šaľa - Selice - Tvrdošovce (okruh).
71 km * ***** popis, mapa  
  Nitr.Hrádok- Nové Zámky - Kolárovo - Nesvady (okruh).
67 km * **** popis, mapa  
  Nové Zámky- Kolárovo- Hurbanovo - Dvory n.Ž.(okruh).
102 km * ***** popis, mapa  
  Bánov - Nové Zámky - Bajč - Hurbanovo (po ceste).
52 km * **** popis, mapa  
  Nitr.Hrádok - Nové Zámky - Nesvady - Hurbanovo.
64 km * **** popis, mapa  
  Nové Zámky- Nesvady- Hurbanovo - Dvory n.Ž (okruh).
78 km * ***** popis, mapa  
             

Pozrite aj >> oficiálne značené cyklotrasy Znacene trasy