Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
             
  Cyklotrasy Košice a okolie          
  * Pridajte trasu, gpx, popis, fotografie, alebo zážitky a pošlite nám e-mail: Fotografie, ** Kopcovitosť a náročnosť je odhadovaná pre amatérskych cykloturistov.
   
  Dĺžka je celková, tam aj späť (Údaje v km sú zaokrúhlené) Dĺžka Kopcovitosť Náročnosť Mapa Fotky
  Anička - Súdky
11 km * * popis, mapa  
  Anička - Súdky - Družstevná pri Hornáde
22 km * ** popis, mapa Fotografie
  Anička - Súdky - Záhradky
18 km * * popis, mapa FotografieFotografie
  Bankov - Jahodná
28 km *** **** popis, mapa Fotografie
  Bidovce - Herľany
67 km ** **** popis, mapa Fotografie
  Bukovec - Sedlo p.Bielou Skalou - Šemša (okruh)
37 km *** *** popis, mapa Fotografie
  Čermeľ - Alpinka - chata Diana
28 km ** *** popis, mapa Fotografie
  Čermeľ - Kavečany - Hrešná
19 km *** ** popis, mapa FotografieFotografie
  Čičky - Chata Klatovianka
20 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Čičky - Klatovianka - Vyš.Klatov - Jahodná
33 km *** **** popis, mapa FotografieFotografie
  Družstevná - Kysak (po ceste)
40 km * ** popis, mapa  
  Furča - Zdoba - Byster - Košic.Polianka - Krásna
23 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Jahodná - Košická Belá - Ružín
48 km *** **** popis, mapa  
  Košické chodníkové
2-5 km * * popis, mapa  
  Krásna - Furča-Zelený dvor-Ťahanovce- Súdky
32 km *** *** popis, mapa  
  Krásna - Heringeš
19 km ** ** popis, mapa Fotografie
  KVP - Bankov (okruh)
15 km *** ** popis, mapa Fotografie
  Myslava - Bukovec
21 km *** ** popis, mapa Fotografie
  Myslava - Zlatá Idka - Kojšova Hoľa
61 km ***** **** popis, mapa Fotografie
  Myslava - Hýľov - Rudník (okruh)
53 km *** *** popis, mapa  
  Opátske - Jazero - Krásna (okruh)
16 km * * popis, mapa Fotografie
  Opátske - Krásna - Geča / Čaňa (okruh)
33 km * ** popis, mapa Fotografie
  Palackého - Hornád - Tepláreň - VSS (okruh)
9 km * * popis, mapa Fotografie
  Palackého - Krásna, popri Hornáde
15 km * * popis, mapa Fotografie
  Pereš - Malá Ida - Šemša - Rudník - Jasov
55 km ** *** popis, mapa Fotografie
  Kavečany ZOO
22 km ** *** popis, mapa  
  Ťahanovce - Družstevná pri Hornáde (ponad tunel)
31 km ** ** popis, mapa FotografieFotografie
  Čermeľ - Košická Belá - Nemcova Dolka - chata Diana
42 km *** *** popis, mapa FotografieFotografie
  Herľany - Dargovský priesmyk - Slanec (Skároš)
94 km ***** ***** popis, mapa FotografieFotografie
  Nižná Myšľa - Skároš - Trstené pri Hornáde (okruh)
51 km *** *** popis, mapa FotografieFotografie
  Kysak - Prešov (cez Sedlo Repy a Radatice)
92 km ***** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Bukovec - Sedlo p.Bielou Skalou - Poproč
50 km **** **** popis, mapa  
  Jahodná - Chata Lajoška - Kojšova Hoľa
58 km ***** **** popis, mapa Fotografie
  Zelený dvor - Beniakovce - Hrašovík (okruh)
38 km ** ** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Košice - Skároš - Hrad Füzer (Hu)
75 km *** **** popis, mapa Fotografie
  Trstené pri Hornáde - Kéked (Hu)
47 km ** *** popis, mapa  
  Bidovce - Herľany - Sačurov - Niž.Hrušov - Michalovce
81 km *** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Ždaňa - Vyšná Myšľa - IZRA
78 km *** **** popis, mapa FotografieFotografie
  Bohdanovce - Rákoš - IZRA
67 km *** **** popis, mapa Fotografie
  Nižný Klatov - Vyšný Klatov - Chata Lajoška
42 km **** **** popis, mapa Fotografie
  Niž. Myšľa - Skároš - Malá Márovka - Skároš.výhľad
57 km **** ***** popis, mapa Fotografie
  Ruskov - Bogota - Dargovský priesmyk
73 km *** **** popis, mapa FotografieFotografie
  Ruskov - Bogota - Slanec (okruh okolo Bogoty)
76 km **** **** popis, mapa FotografieFotografie
  KVP - Alpinka - Findoráková - Jahodná
42 km *** **** popis, mapa FotografieFotografie
  Chrastné - Kecerovce - Herľany
60 km *** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Krásna n.Jazerom - Ruskov - Slanec
61 km ** *** popis, mapa Fotografie
  Zdoba-Olšovany - Ďurkov - Ruskov - Slanec
59 km ** *** popis, mapa Fotografie
  Herľany - Dargovský priesmyk - Ruskov (okruh)
82 km **** ***** popis, mapa FotografieFotografie
  Hornád - Torysa - Hornád / Krásna-Vyš.Hutka (okruh)
37 km ** ** popis, mapa
FotografieFotografie
  HTH - Niž.Hutka - Vyš.Myšľa - Veľká / Malá Márovka
60 km *** **** popis, mapa FotografieFotografie
  Sútok Hornádu a Torysy
27 km * ** popis, mapa Fotografie
  Hidasnémeti - Hrad Boldogkő
95 km * **** popis, mapa Fotografie
  Chrastné - Rozhľadňa Čerešenka.
36 km *** *** popis, mapa Fotografie
  Družstevná p.Hornáde - Trebejov - Obišovce (hrad).
40 km ** *** popis, mapa Fotografie
  Trebejov - Obišovce / hrad - Budimír (okruh).
44 km ** *** popis, mapa Fotografie
  Družstevná - Trebejov - Obišovce - Skalka (výhľad).
48 km ** *** popis, mapa Fotografie
  Družstevná - Trebejov - Kysak (stará vápenka).
38 km ** *** popis, mapa Fotografie
  Hrešná - s. Repy - Kysak - Radatice - Borkút (Prešov).
96 km ***** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Hrešná - Sedlo Repy - Kysak (stará Vápenka).
50 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Hrešná - s. Repy - Jánošíkova Bašta (Kysak).
40 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Vyš.Myšľa - Veľ.Márovka - Slanská Huta - Slanec (okruh).
76 km **** ***** popis, mapa Fotografie
  Vyšná Myšľa - Veľká Márovka - okolo Bradla (okruh).
62 km **** **** popis, mapa Fotografie
  Jahodná - Ružín - Veľký Folkmar - Gelnica (rozhľadne).
86 km ***** ***** popis, mapa Fotografie
  Družstevná - Budimír - Lemešany - Kendice - Prešov.
78 km ** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Zelený Dvor - Beniakovce - Drienov - Záborské - Prešov.
88 km **** ***** popis, mapa Fotografie
  Zelený Dvor - Beniakovce - Drienov - Záborské - Sigord.
82 km **** ***** popis, mapa Fotografie
  Z.Dvor - Drienov - Záborské - Sigord - Kecerovce (okruh).
87 km ***** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Drienov - Záborské - Prešov - Borkút - Lemešany (okruh).
84 km *** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Lemešany - Kendice - Prešov - Šarišský hrad.
98 km *** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Jahodná - Košická Belá - Ružín - Margecany.
84 km **** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Jahodná - Košická Belá - Ružín - Lodina - Kysak (okruh).
62 km **** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Nad Jazerom - Krásna - Nižná Myšľa - Vyšná Myšľa.
40 km ** *** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Jahodná- Ružín - Margecany - Kluknava Štefanská Huta.
98 km ***** ***** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Krásna - Nižná Myšľa - Čaňa (Geča) jazerá .
44 km * *** popis, mapa Fotografie
             

Pozrite aj >> oficiálne značené cyklotrasy Znacene trasy