Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
.
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010

 
             
  Cyklotrasy Košice a okolie          
  * Pridajte trasu, gpx súradnice, popis, alebo fotografie, podeľte sa o zážitky a pošlite nám e-mail: Fotografie, ** Kopcovitosť a náročnosť je odhadovaná pre amatérskych cykloturistov.
   
  Dĺžka je celková, tam aj späť (Údaje v km sú zaokrúhlené) Dĺžka Kopcovitosť Náročnosť Mapa Fotky
  Anička - Súdky
11 km * * popis, mapa  
  Anička - Súdky - Družstevná pri Hornáde
22 km * ** popis, mapa Fotografie
  Anička - Súdky - Záhradky
18 km * * popis, mapa FotografieFotografie
  Bankov - Jahodná
28 km *** **** popis, mapa Fotografie
  Bidovce - Herľany
67 km ** **** popis, mapa Fotografie
  Bukovec - Sedlo p.Bielou Skalou - Šemša
37 km *** *** popis, mapa Fotografie
  Čermeľ - Alpinka - chata Diana
28 km ** *** popis, mapa Fotografie
  Čermeľ - Kavečany - Hrešná
19 km *** ** popis, mapa FotografieFotografie
  Čičky - Chata Klatovianka
20 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Čičky - Klatovianka - Vyš.Klatov - Jahodná
33 km *** **** popis, mapa FotografieFotografie
  Družstevná - Kysak(po ceste)
40 km * ** popis, mapa  
  Furča-Zdoba-Byster-Košic.Polianka- Krásna
23 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Jahodná - Ružín
48 km *** **** popis, mapa  
  Košické chodníkové
2-5 km * * popis, mapa  
  Krásna - Furča-Zelený dvor-Ťahanovce- Súdky
32 km *** *** popis, mapa  
  Krásna - Heringeš
19 km ** ** popis, mapa Fotografie
  KVP - Bankov
15 km *** ** popis, mapa Fotografie
  Myslava - Bukovec
21 km *** ** popis, mapa Fotografie
  Myslava - Zlatá Idka - Kojšova Hoľa
61 km ***** **** popis, mapa Fotografie
  Myslava - Hýľov - Rudník
53 km *** *** popis, mapa  
  Opátske - Jazero - Krásna
16 km * * popis, mapa Fotografie
  Opátske - Krásna - Geča/Čaňa
33 km * ** popis, mapa Fotografie
  Palackého - Hornád - Tepláreň - VSS
9 km * * popis, mapa Fotografie
  Palackého - Krásna, popri Hornáde
15 km * * popis, mapa Fotografie
  Pereš - Jasov
55 km ** *** popis, mapa  
  Kavečany ZOO
22 km ** *** popis, mapa  
  Ťahanovce - Družstevná pri Hornáde (ponad tunel)
31 km ** ** popis, mapa FotografieFotografie
  Čermeľ-Košická Belá-Nemcova Dolka-chata Diana
42 km *** *** popis, mapa FotografieFotografie
  Herľany - Dargovský priesmyk - Slanec (Skároš)
94 km ***** ***** popis, mapa FotografieFotografie
  Nižná Myšľa - Skároš - Trstené pri Hornáde
51 km *** *** popis, mapa FotografieFotografie
  Kysak-Prešov (cez Sedlo Repy a Radatice)
92 km **** ***** popis, mapa Fotografie
  Bukovec - Sedlo p.Bielou Skalou - Poproč
50 km **** **** popis, mapa  
  Jahodná-Chata Lajoška-Kojšova Hoľa
58 km ***** **** popis, mapa Fotografie
  Zelený dvor - Beniakovce - Hrašovík
38 km ** ** popis, mapa Fotografie
  Košice - Skároš - Hrad Füzer (Hu)
75 km *** **** popis, mapa Fotografie
  Trstené pri Hornáde - Kéked (Hu)
47 km ** *** popis, mapa  
  Herľany - Michalovce (cez dediny)
81 km *** **** popis, mapa Fotografie
  Ždaňa - Vyšná Myšľa - IZRA
78 km *** **** popis, mapa FotografieFotografie
  Rákoš - IZRA
67 km *** **** popis, mapa Fotografie
  Nižný Klatov-Vyšný Klatov-Chata Lajoška
42 km **** **** popis, mapa Fotografie
  Niž. Myšľa-Skároš-Malá Márovka- Skároš.výhľad
57 km **** ***** popis, mapa Fotografie
  Ruskov-Bogota-Dargovský priesmyk
73 km *** **** popis, mapa FotografieFotografie
  Ruskov-Bogota (okolo Bogoty)-Slanec
76 km **** **** popis, mapa FotografieFotografie
  KVP-Alpinka-Findoráková-Jahodná
42 km *** **** popis, mapa FotografieFotografie
  Chrastné - Kecerovce - Herľany
60 km *** **** popis, mapa
Fotografie
Fotografie
  Krásna n.Jazerom - Ruskov - Slanec
61 km ** *** popis, mapa Fotografie
  Zdoba-Olšovany-Ďurkov-Ruskov-Slanec
59 km ** *** popis, mapa Fotografie
  Bidovce-Herľany-Dargovský priesmyk-Ruskov
82 km **** ***** popis, mapa FotografieFotografie
  Hornád-Torysa-Hornád (Krásna-Vyš.Hutka)
37 km ** ** popis, mapa
FotografieFotografie
  HTH-Niž.Hutka-Vyš.Myšľa-Veľ./Malá Márovka
60 km *** **** popis, mapa FotografieFotografie
  Sútok Hornádu a Torysy
27 km * ** popis, mapa Fotografie
  Hidasnémeti - Hrad Boldogkő
95 km * **** popis, mapa Fotografie
  Chrastné - Rozhľadňa Čerešenka.
36 km *** *** popis, mapa Fotografie
             

Pozrite aj >> oficiálne značené cyklotrasy Znacene trasy